top of page

PTC Talk#7 I คุณหมอฟิว วานิชย์ วันทวี ผู้ก่อตั้ง ว.ทวีฟาร์มPower to Change Talk ครั้งที่ 7

ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 - 18.00 น.

ฟาร์มไบโอไดนามิกแห่งแรกของเมืองไทย เลี้ยงหมูอินทรีย์ในระบบฟาร์มเปิด


🎯เส้นทางชีวิตอันพลิกผันสู่การผลิตเนื้อหมูคุณภาพระดับห้าดาว

🎯"เพราะบ้าจึงกล้าเปลี่ยน"

🎯การวางตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เรียนรู้จากธรรมชาติ แทนที่จะเป็นผู้ควบคุมมัน ทาง


Facebook : Power to Change Thailand https://www.facebook.com/112433061281...


#powertochange#thailand#bethechange#startnow#nisecorp#climateactionnow